Butik illustration ordvits

Butik

Butiken avlades fram (gudarna vette hur då det bara finns tikar av den här hundrasen) för att användas som vakthund. Med sitt skrämmande utseende och spöklika skall visade den sig snabbt vara väl anpassad för sin uppgift. Dess förmåga att gå genom väggar var också högt uppskattad då hunden lätt kunde följa efter inkräktaren genom huset. Den enda nackdelen med rasen är att den, på grund av dess löst sammansatta molekylstruktur, har svårt att faktiskt fånga inkräktaren utan får nöja sig med att varna hushållet. Butiken är endast synlig på natten.

Se fler ordvitsar på temat Djur eller Sagoväsen