Älghund illustration ordvits

Älghund

Älghunden var från början en jakthund som avlades fram för att se ut och låta som en älg och på så vis locka älgar till jägaren. Aveln gick lite för bra och till sist blev älghundarna så älglika att de började tro att de var älgar. Många av dem älgade till skogs för att leva med sina klövfotade vänner.

Det kan vara svårt att veta om det är en älg eller en älghund man ser när de kliver runt på dimmiga myrar eller stjäl äpplen i folks trädgårdar på hösten. Det enda sättet att veta säkert är att kasta en boll mot den och se om älgen/älghunden jagar den eller inte. Börjar djuret jaga dig istället för bollen är det antagligen en älg.

Ordtips: @torsnatalie

Älghund är en av hundarna på Bokstavligt målats hundaffisch. Motivet går att beställa som A4-tryck och vykort.