bardval illustration ordvits

Bardval

De flesta har någon gång i sitt liv hört valsång men vad många kanske inte vet är att de flesta valarter är totalt omusikaliska. Det är egentligen bara hanarna hos knölvalen och vissa arter av blåval som kan framkalla de där melodiska oooouuuuu:andet som människor gillar att lyssna på när de ska sova.

Ingen valart kan däremot slå bardvalen på fenorna när det kommer till musikalitet. Medan knöl- och blåvalen nöjer dig med med att sjunga har bardvalshanar även lärt sig att bygga och spela instrument. I sann romantisk anda framför hanarna serenader för sina frodiga valdamer i förhoppningen om att hon ska välja just honom.

Eventuella stridigheter mellan hanarna löses genom sångutmaningar eller, om det inte räcker, att de pucklar på varandra med sina instrument (därför spelar många bardvalar hellre en rejäl luta än triangel).

Ordinspiration: @rolighistoria

Alla Bokstavligt målats bilder går att beställa som A4-tryck.