blåklocka ordvits

Blåklocka

En blåklocka ger vid blomning ifrån sig ett svagt tickande ljud som gradvis blir starkare ju närmare utblomning blomman kommer. När fröna är mogna och blomman är fullt utblommad sprätter blåklockans urtavellika mitt upp med ett högt KLANG! och de små kugghjulsformade fröna sprids för vinden. På 1700-talet i Europa användes blommans rot för att göra föryngringserum som dock hade biverkningen att användaren drog till sig en stor mängd klockgrodor.

Se fler ordvitsar på temat Växter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.