fingerborg illustration ordvits

Fingerborg

Ett fingers liv kan vara hårt. Varje dag ska det peta, peka, skriva, gnugga och utföra en massa andra slitsamma göromål. Det kan bli klämt, bränt, förfruset eller till och med brutet om det inte är försiktigt. Därför har många fingrar börjat bygga fingerborgar för att skydda sig och sina handkamrater. En fingerborg är en stabil konstruktion av trä och sten som gör ett fingers liv mycket tryggare och bekvämare (även om de inte alltid uppskattas av fingrets värdmänniska).

Se fler ordvitsar på temat Människor

Ordtips: Stina Gottliebsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.