glasstrut illustration ordvits

Glasstrut

Glasstruten lever endast i kalla klimat då smältrisken är är ett stort hälsoproblem hos denna trutart. På grund av den globala uppvärmningen är glasstruten idag starkt utrotningshotad då dess naturliga livsmiljöer försvinner. Även jakt är ett hot mot artens överlevnad då glasstruten är en av få fåglar som kan serveras som efterrätt.

Motivet går att beställa som A4-tryck och vykort.