Rovfågel illustrerad ordvits

Rovfågel

En rovfågel är en listig jägare med ett mycket bra kamouflage! Den jagar på fält där man odlar rovor, där det ofta finns många gnagare och smådjur (även kallat örngott). Rovfågeln gräver ner sig i jorden så att bara de blastliknande fjädrarna på huvudet och ögonen är ovanför ytan. Där väntar den sedan på att en hungrig gnagare knatar förbi. När gnagaren kommer tillräckligt nära kastar sig rovfågeln upp ur jorden och hugger sitt byte. Middagen är serverad!

Rovfågeln är uppskattad av odlarna som skadedjursbekämpare under odlingsperioderna. Den är däremot mindre uppskattad under skörden då den skrämmer slag på den som råkar att ha oturen att dra upp en jagande rovfågel ur jorden.

Ordtips: Stina Gottliebsson

Motivet går att beställa som A4-tryck och vykort.