Gammal

En gammal (nära släkt med fiskmåsen) är varken fågel eller fisk utan snarare något mittemellan. Den är i alla fall en rovfågel/-fisk/-mittemellan som främst livnär sig på tång och kadaver i och nära havet. Gammalen hamnar ofta högt upp i rakningen … Läs mer

1 2