Fysik

Fysiken har ett mycket effektivt försvar mot rovfiskar. Om en rovfisk närmar sig den blänger fysiken strängt på angriparen och utstöter ett förvånansvärt högt och anklagande ”FY!”. Oftast blir rovfisken då skamsen och simmar iväg. Se fler ordvitsar på temat Djur