trapphus illustration ordvits

Trapphus

Förr i tiden var det vanligt att vättar och annat småfolk bodde under husgrunden på familjegårdarna. Nu, när många bor i lägenhet, måste småfolket hitta någon annanstans att bo. Många av dem har valt att flytta närmare människan och bosätter sig i allt från garderober till tvättmaskiner (dessa vättar stjäl gärna strumpor som de sedan syr kläder av, till värdmänniskornas förtret).

Många små oknytt har däremot upptäckt att alla höghus innehåller en stor mängd trappor som kan bli alldeles utmärkta boplatser. Börjar det därför dyka upp små små dörrar, välkomstmattor och cyklar i ens trappuppgång så betyder det att något litet har byggt sig ett trapphus där. Då får man gå försiktigt i trappan då en uppretad trapphussvätte inte nöjer sig med att sätta upp en arg lapp på anslagstavlan…

Alla Bokstavligt målats bilder går att beställa som A4-tryck.