Illustration av nötkreatur - ordvits

Nötkreatur

Få rovdjur vågar ge sig på nötkreatur. Naturen har gett nötkreaturen ett hårt och tåligt skinn som som står emot både tänder och klor. Det gör att de kan beta i lugn och ro och bli riktigt runda och glada. Nötkreaturen finns i många olika former och storlekar. Från den lilla hasselnötskon till den stora långhåriga kokosnötskon.

När nötkreaturen ska få kalvar gräver de ner sig i jorden. Efter ett par månader växer ett träd, buske eller, i kokosnötskons fall, en palm upp och snart är trädet fullt av små nötkreaturskalvar. När de har mognat släpper de taget om modersplantan och ger sig ut på bete.

Nötkreatur ger god och nyttig mjölk (som mandelmjölk och kokosmjölk) men då de är bra på att gräva kan de vara svåra att hålla inhägnade. Det är en svår nöt att knäcka men väl värt besväret om man lyckas.

Alla Bokstavligt målats bilder går att beställa som A4-tryck.