Snören

Den majestätiska snörenen lever på platser som är snötäckta stora delar av året, främst i de nordligaste delarna av Canada och Grönland samt Ryssland. Både vajorna (honorna) och sarvarna (hanarna) bär de vackra kristalliknande hornen som smälter bort under sommaren och … Läs mer