Visdomstand

En visdomstand är en tand som levt mycket länge och som gärna delar med sig av sin visdom till de yngre generationerna. Fyllda med lika delar fasa och förundran kan de unga tänderna höra på visdomstandens berättelser om det stora … Läs mer